Jump to content
שים לב! מטעמי אבטחה ההתחברות לפורום אפשרית כעת רק על ידי כתובת האימייל ולא שם התצוגה שלך. ×

מדיניות פרטיות

פרטיותך חשובה לנו. מסמך זה נועד להסביר את הפעולות הננקטות בכדי לשמור על פרטיותך ולהבהיר את השימוש הנעשה במידע אותו תזין באתר זה. בכדי להקל על המשתמשים שלנו למצוא הצהרת פרטיות זו, היא הונגשה באמצעות קישור בתחתית כל עמוד בפורום ובכל אמצעי התקשרות בו קיימת אפשרות הצגת פרטים אישיים.

קבצי רישומי השרת אודות בקשות לקבצים נשמרים, מתוחזקים, ונבחנים בקפידה באופן שגרתי. קבצי רישום אלה אינם רושמים מידע אישי אך רושמים את כתובות ה-IP של המבקרים, כפי שהם מזוהים על ידי השרת.

 

התחייבות לשמירת פרטיותם של קטינים
פרטיותם של קטינים אשר גולשים באתר חשובה לנו במיוחד. מסיבה זו, אנו לעולם לא אוספים או שומרים מידע של משתמשים שצהירו בעת הרשמתם לאתר כי הינם מתחת לגיל 13, ואין בכל חלק מהאתר בכדי למשוך את הרשמתם של אלה הצעירים מגיל 13.

 

עוגיות (Cookies)
אתר זה אינו שומר כל מידע המאפשר, בזכות עצמו, לזהות משתמש אינדיבידואלי ללא קבלת רשותו. כל השימוש הנעשה בקוקיס נועד לשמור על העדפותיו של המשתמש בלבד. קוקיס אלה אינם נמכרים או מועברים לכל צד שהוא.

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics הוא שירות ניתוח אינטרנט המסופק על ידי Google Inc. ("גוגל"). גוגל משתמשת בנתונים שנאספים כדי לעקוב ולבחון את השימוש באתר זה, כדי להכין דוחות על פעילותו ולשתף אותם עם שירותי Google אחרים.
Facebook Pixel
מעקב המרות של Facebook Ads הוא שירות ניתוח המסופק על ידי Facebook, Inc. המחבר בין נתונים מרשת הפרסום של Facebook לבין פעולות שבוצעו באתר זה.
Spam Defense
שירות ההגנה על דואר זבל של IPS מעביר את כתובת הדואר האלקטרוני וכתובת ה-IP של המשתמש הנרשם לפורום כדי לקבוע את הסבירות שחשבון נרשם הוא מקור דואר זבל.
reCAPTCHA V2
אתר זה משתמש ב-CAPTCHA כדי להבטיח שבני אדם מבצעים פעולות מסוימות. ספק ה-CAPTCHA עשוי להגדיר קובץ Cookie של הפעלה ולקבל מידע על דפדפן האינטרנט והמכשיר שלך הנכנסים לאתר זה.